Medrese ve Müzeler

 • Date
  Pazartesi Haziran 22nd, 2015
  Tarih boyunca hep bir yerleşim merkezi olan Akşehir'in ilk yerleşim bulgularına, bölgede yapılan yüzey araştırmaları sonucunda, Neolitik Dönemde rastlanmaktadır.
 • Date
  Pazartesi Haziran 22nd, 2015
  1968 yılında kurulan Ereğli Müzesi'nde 8096 adet kültür varlığı sergilenmektedir. Yıllık ortalama ziyaretçi sayısı 10900'dür. Müze; geniş bir açık teşhire sahip olmasına karşın bir salonda kapalı teşhir yapılmaktadır.
 • Date
  Pazartesi Haziran 22nd, 2015
  Konya'nın köklü ailelerinden A.R. İzzet KOYUNOĞLU, Topraklık mahallesindeki evinde yıllarca toplamış olduğu tarihi eserlere özel bir müze ve kitaplık kurmuştur. Daha sonra kurmuş olduğu müze ve kitaplığı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlanmıştır.
 • Date
  Pazartesi Haziran 22nd, 2015
  Atatürk caddesinde yer alan yapı 1912 yılında yapılmıştır. Bina XX. yüzyıl ulusal mimari örneklerinden olup 1928 yılında Konyalılar tarafından Atatürk'e bağışlanmıştır. 1954 yılında Müze olarak açılmıştır.
 • Date
  Pazartesi Haziran 22nd, 2015
  İlkin eğitim amaçlı olarak inşa edilen bina 1975 yılında Etnografya Müzesi olarak hizmete açılmıştır. Üç katlı binanın bodrum katında fotoğrafhane, arşiv, ayniyat ve etütlük eser depoları, kaloriferhane ile halen çalışmaları devam etmekte olan 1998 yılı içerisinde açılması planlanan halı-kilim seksiyonu bulunmaktadır.
 • Date
  Pazartesi Haziran 22nd, 2015
  Eser, Sırçalı Medrese Sokak’ta, Alâeddin Cami’nin güney doğusunda yer alır. Anadolu Selçuklu Hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev II devrinde Bedreddin Muslih tarafından M.1242–1243 yılında yaptırılmıştır.
 • Date
  Pazartesi Haziran 22nd, 2015
  Eser, Ankara Caddesi’nde Rektörlük Binası’nın güney batısında yer alır. Medrese II. İzzeddin Keykavus ‘un veziri olan Mir Celalettin ismi ile tanınan Karatay bin Abdullah tarafından M. 1251 yılında inşa ettirilmiştir. Yapım malzemesi düzgün kesme ve moloz taş ile tuğladır.
 • Date
  Pazartesi Haziran 22nd, 2015
  Alaaddin camiinin batısında Selçuklu veziri Sahib Ata Fahreddin Ali tarafından hadis ilmi okutulmak üzere 1254’de kurulan İnce Minare Medresesi bulunur.
 • Date
  Pazartesi Haziran 22nd, 2015
  Konya Arkeolojik Müzesi, 1901 yılında Karma Orta Okulu’nda açılmıştır. Daha sonra 1927 yılında Mevlana Müzesi’ne 1953 yılında İplikçi Camii'ne taşınmıştır. 1962 yılında ise bugünkü müze binası kurularak hizmete girmiştir.
 • Date
  Pazartesi Haziran 22nd, 2015
  Dört fil ayağı sütun üzerine bir Selçuklu şaheseridir. Kubbeyi hadranın dıştan 16 dilimli bir külahı vardır. Külahla silindir gövdenin birleştiği yerde Ayet-el Kürsi yazılıdır. Kubbe muhtelif motifler süs ve kufi ayetlerle bezenmiştir.

Dini Yerler

 • Date
  Pazartesi Ekim 19th, 2015
  İmaret Camii, Akşehir'deki tek Osmanlı camisidir. Hasan Paşa tarafından 1510 yılında inşa ettirilmiştir.
 • Date
  Pazartesi Haziran 15th, 2015
  Anadolu Selçuklu Devleti Vezirlerinden Sahip Ata tarafından 1258 - 1283 yılları arasında inşa edilmiş olan mescid türbe, hanigah ve hamamdan ibarettir. Mimarı Abdullah Bin Kellük'tür.
 • Date
  Pazartesi Haziran 15th, 2015
  Konya’nın yetiştirdiği en önemli din bilginlerinden olan Hacı Veyiszade’nin adını taşıyan Caminin yapımına 1988 yılında başlanmıştır. Şehir merkezinde yer alan ve caminin yanı sıra Yayım, Misafirhane , Müftülük gibi ek tesisleri de barındıran cami, on bin kişilik kapasiteye sahip.
 • Date
  Pazartesi Haziran 15th, 2015
  Hükümet konağının güney cephesindedir. Camii ilk defa XII. Yüzyılda Şeyh Şerafettin tarafından yaptırılmış 1336 yılında tamamen yıktırılarak Çavuş oğlu Mehmet Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Camii gövdesi kesme taşlardan büyük bir kubbe ile örtülmüştür.
 • Date
  Pazartesi Haziran 15th, 2015
  Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin hayatında en önemli değişim Şems-i Tebrizî ile olan karşılaşması ile başlar. Bu tarihe kadar medrese ve camilerde ders ve vaazlarla meşgul olan Mevlâna, Şems ile buluşmasından sonra değişmiştir.
 • Date
  Pazartesi Haziran 15th, 2015
  Konya merkezindedir. Kesme Gödene Taşı ile yapılan mabed son Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerindendir. Yerindeki 1671-1676 yılları arasında Şeyh Ahmed eliyle yaptırılan camii yandığı için 1867 Sultan Abdülaziz'in annesi Pertenihal adına yeniden bugünkü Camii yaptırılmış ve bu adla anılmıştır.
 • Date
  Pazartesi Haziran 15th, 2015
  Konya'nın merkezinde Tevfikiye Caddesi üzerindedir. Asıl adı ihyaiyye olup eski Konya Kalesinin kapılarından birini çevresinde yer aldığında Kapu Camii adıyla anılır. Cami ilk defa 1658 yılında Mevlevi Dergahı Postnişinlerinden Pir Hüseyin Çelebi tarafından yapılmıştır.
 • Date
  Pazartesi Haziran 15th, 2015
  Mevlana Dergâhının batısında inşaatına Sultan II. Selim’in şehzadeliği zamanında başlanmış 1558-1567 yılları arasında tamamlanmıştır. Camii Osmanlı klasik mimarisinin Konya'daki en güzel eserlerindedir.
 • Date
  Pazartesi Haziran 15th, 2015
  Alaeddin Caddesi üzerindedir. Şemseddin Altunaba tarafından1201 yılından sonra yaptırılmış, Somuncu Ebubekir tarafından 1332’de genişletilmiş, yenilenmiştir. Cami iplikçiler çarşısında bulunduğu için İplikçi Camii adını almıştır.
 • Date
  Pazartesi Haziran 15th, 2015
  Eşrefoğlu Beyliği’nin yadigarı olan Eşrefoğlu Camii, Beyşehir şehir merkezinde geçmişten günümüze gelen en önemli tarihi değerlerimizdendir.
 • Date
  Pazartesi Haziran 15th, 2015
  Alâeddin Cami Selçuklu başkentinde, şehrin tarihi çekirdeğini oluşturan bir höyük olan Alâeddin Tepesi üzerinde kurulmuştur.

Saraylar ve Hanlar

 • Date
  Pazartesi Ekim 19th, 2015
  saura, Konya- Bozkır Kara yolunun üzerin de Bozkıra 16 km uzaklık tadır. Bu günkü Zengibar Kale olarak bilinen yerdir. İsaura, 1860 metre yükseklikte hakim bir tepe üzerine kurulmuştur.
 • Date
  Salı Haziran 23rd, 2015
  Anadolu Selçuklu döneminde ticaret yolları üzerinde kurulan hanlardan bir örneği de Obruk Hanıdır. Hanın duvarlarında eski yerleşim bölgelerinden getirildiği söylenen Bizans dönemi taşları kullanılmıştır.Obuk Hanı, Konya'yı Aksaray'a bağlayan yol üzerindedir.
 • Date
  Salı Haziran 23rd, 2015
  Han Konya- Beyşehir yolu üzerinde bulunmaktadır. Eser M. 14. yüzyıla tarihlendirilir.
 • Date
  Pazartesi Haziran 22nd, 2015
  Sultan Alaeddin Keykubat devrinde, Miladi 1236’da Selçuklu Emirlerinden Vezir Sadettin Köpek tarafından yaptırılmıştır.
 • Date
  Pazartesi Haziran 22nd, 2015
  Ünlü Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad Beyşehir’in batısında Gölyaka beldesinin kuzeyinde Kubadabat Sarayı’nı yaptırmıştır. Sarayın mimarı o dönemin av emiri, mimar Sadettin Köpek’tir.
 • Date
  Pazartesi Haziran 22nd, 2015
  1248 yılında bugünkü Konya-Ankara asfaltının 8. kilometresinde kışlık olarak yapılmıştır.

Mağaralar

 • Date
  Pazartesi Haziran 15th, 2015
  Konya iline bağlı Seydişehir İlçesi yakınlarındadır. Mağaraya Seydişehir, Süleymaniye Köyü-Mortaş yolu ile ulaşılır. Dikey bir mağara olan Sakaltutan Mağarasının toplam derinliği 303 m. dir.
 • Date
  Pazartesi Haziran 15th, 2015
  Yerköprü Mağarası Göksu Vadisinde bulunmaktadır. Mağaraya Konya- Karaman yoluyla, Kayaağzı-Habiller Köyleri üzerinden 116 km.’lik bir yolculukla ulaşılmaktadır. Ayrıca mağaranın bulunduğu Göksu Vadisine Mersin-Silifke üzerinden de ulaşılabilmektedir. Köy yolları stabilizedir.
 • Date
  Pazartesi Haziran 15th, 2015
  Mağara Konya-Beyşehir-Derebucak yolundan sonra, Derebucak'dan İbradi yönünde, 18. kilometresinde, Kembos Ovası batı kıyısında yer almaktadır. Genişliği 1 km. uzunluğu 15 km. olan Kembos Ovası, bahar aylarında eriyen kar suları ve özellikle Uzunsu Deresi ile gelip toplanan suları bir başka düden olan Feyzullah Düdeni ile birlikte drene etmektedir.
 • Date
  Pazartesi Haziran 15th, 2015
  Yeri: Konya, Beyşehir İlçesi Beyşehir'e bağlı Çamlık Beldesinin 500 m. güneybatısında bulunan mağaraya stabilize yolla ulaşılmaktadır. Toplam uzunluğu 1250 m. olan Körükini Mağarasının içinden Uzunsu Deresi geçmektedir.
 • Date
  Pazartesi Haziran 15th, 2015
  Mağara Beyşehir'e bağlı Çamlık Beldesi ile Derebucak ilçesi sınırlarında yer almaktadır. Konya-Beyşehir-Üzümlü-Manavgat yolunun 45 km.sinden ayrılan yolla Çamlık veya Derebucak üzerinden, bu iki yerleşim merkezini bağlayan stabilize karayolu ile ulaşılmaktadır.
 • Date
  Pazartesi Haziran 15th, 2015
  Mağara Konya-Seydişehir-Manavgat yolun­da Seydişehir’den 35 km. mesafede Konya'dan 130 km. mesade bulunmak­tadır. Toplam uzunluğu 1650 m. Derinliği 65 m. olan mağara Tınaztepe’nin güneybatı yamacında yer almaktadır.