Karatay
7 Temmuz 2015
Meram
8 Temmuz 2015

Kulu

1521
Kilometrekare

Yüzölçümü

46366

Nüfusu

25870

Kırsal Nüfus

989
Metre

Rakım

Kulu Hakkında

  • 15.23.Kulu: Kulu, klasik devirlerde (drya) harabeleri üzerinde kurulmuştur. İlçenin 300 yıllık bir geçmişi vardır. 1780 yılında Kulupoğlu Mustafa isminde birisi Afyon dolaylarından gelerek Kulu'nun şimdiki bulunduğu yere yerleşmişlerdir. Aşiret beyinin isminin Kulupoğlu Mustafa (Kulu Beyi) olmasından ötürü ilçenin ismi kesinlik kazanmıştır. Kulu, 1926 yılında bucak, 1954 yılında ilçe olmuştur. Kulu İlçesi, doğusunda: Ş.Koçhisar, Batısında: Cihanbeyli-Haymana, Kuzeyinde: Ankara ve Haymana, Güneyinde ise Cihanbeyli ve Tuzgölü ile çevrilidir. Kulupoğlu Mustafa beyin beraberinde getirdiği aileler ile Osmanlılar tarafından Erzurum, Muş ve Ağrı çevresinden aileler ilçeye iskan ettirilmiştir. Ayrıca Kırım, Türkistan taraflarından gelenler de ilçenin köy ve kasabalarına yerleştirilmişlerdir. Kulu ilçesi Ankara-Konya yolu üzerinde olup, E-5 karayolu ilçe sınırları içerisinden geçmektedir. İlçenin doğusunda bulunan ve 180 kuş çeşidinin mevcut olduğu "Düden Gölü" ilçeye canlılık kazandırmaktadır. Ayrıca gölün bulunduğu alan avcılık açısından Türkiye'nin sayılı yerlerindendir. İlçenin çeşitli yerlerinde hüyük mevcut olup Karacadağ Kasabası'nda tarihi mağaralar bulunmaktadır.

 

Kulu' dan Kareler