• aya1
  Date
  Sille, Anadolu uygarlıkları için özel bir anlam taşıyan ve tarihte kültürlerin bir arada yaşadığı ve erken Hıristiyanlık döneminin önemli bir merkezidir.
 • kaya
  Date
  Eser, Özay Sokak’ta yer almaktadır. Yapı M. 9–11. yüzyıl Orta Bizans dönemine tarihlendirilir. Mabet, Sille’nin yumuşak kayasına oyulmuş ve sonra sertleşerek asırların her çeşit ihmal ve tahribine rağmen günümüze kadar gelmiştir.
 • kl
  Date
  Eser, Mimar Muzaffer Caddesi’nde, Alâeddin Tepesi’nin güney doğusunda yer alır. Yapım tarihi M. 1910 yılıdır. Yapım malzemesi kesme düzgün Sille taşıdır.