مرکز شهر

محوطه های پارک

Alışveriş Merkezleri

باغ های استراحت

باغ وحش

غارها

سدها

مساجد

مقبره ها

زیارتگاه ها و مساجد

مدرسه و موزه ها

قصرها و کاخ ها

کتابخانه ها

شهرهای زیرزمینی کنده کاری

حمام های آب گرم

حفاری های باستان شناسی

کلیساها و کنیسه ها

حمام ها

دریاچه ها

شهرستانها

yeni ilce

شهرستانها

onerilern_tur_prgrami_1

شهرستانها

onerilern_tur_prgrami_2