اطلاعات عمومی در رابطه با قونیه

قونیه از نظر مساحت بزرگترین شهر و از نظر جمعیت هفتمین شهر پرجمعیت ترکیه می‌باشد. جمعیت قونیه، که از 31 ناحیه متشکل شده است، بر اساس داده‌های 2015 TÜİK (سازمان آمار ترکیه) 2,130,544 نفر است. شهرداری قونیه که در سال 1830 تاسیس شده‌است بر اساس قانون شماره 3399 مصوب سال 1987 عنوان کلان‌شهر را کسب نموده و از 1989 به اینطرف در این قالب انجام وظیفه می‌نماید. در سال 2014 و بر اساس قانون شماره 6360، محدوده‌ شهرداری این کلان شهر، محدوده مالکیت شهر شناخته شده‌است. قونیه که از نظر اقتصادی یکی از شهرهای پیشرفته ترکیه می‌باشد، از نظر ثروت‌های طبیعی و تاریخی خود نیز دارای اهمیت می‌باشد. چاتال‌هویوک که یکی از قدیمی‌ترین مکانهای سکونت بشری می‌باشد، در لیست میراث جهانی UNESCO (یونسکو) ثبت شده‌است. این شهر زمانی پایتخت سلجوقیان آناتولی بود. مقبره متصوف بزرگ حضرت مولانا در قونیه واقع شده‌است. این شهر یکی از مهمترین شهر‌های صنعتی ترکیه می‌باشد.


 
İlçe\Yıl 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ahırlı 5.876 5.519 5.233 5.016 4.867 4.765 4.722
Akören 7.519 7.386 7.099 7.042 6.891 6.740 6.390
Akşehir 96.180 95.889 95.791 94.886 94.575 93.883 94.133
Altınekin 15.698 15.163 14.721 14.362 14.274 14.528 14.357
Beyşehir 70.317 70.569 70.397 69.966 69.739 70.297 71.366
Bozkır 31.601 32.992 31.095 29.914 28.937 28.152 27.457
Cihanbeyli 64.070 62.794 60.917 59.342 57.243 56.234 54.892
Çeltik 11.549 11.316 11.080 10.791 10.475 10.396 10.209
Çumra 64.786 64.996 64.627 64.597 64.126 64.619 65.054
Derbent 5.796 5.557 5.262 5.020 4.859 4.783 4.612
Derebucak 10.470 10.924 9.953 9.355 8.049 7.576 7.272
Doğanhisar 22.095 21.813 21.442 20.940 18.904 18.193 17.683
Emirgazi 10.246 10.053 9.689 9.609 9.451 9.324 9.135
Ereğli 135.161 135.008 135.071 136.346 137.038 137.837 139.131
Güneysınır 10.788 10.766 10.434 10.181 10.064 9.928 9.769
Hadim 15.505 14.953 16.894 15.374 14.579 13.572 13.260
Halkapınar 5.559 5.253 4.827 4.831 4.930 4.739 4.519
Hüyük 20.700 20.666 19.075 18.212 17.328 16.769 16.296
Ilgın 61.840 60.603 59.088 58.005 57.148 56.452 55.790
Kadınhanı 37.275 35.962 34.686 33.659 33.442 33.382 33.065
Karapınar 48.411 48.257 47.751 48.094 48.176 48.665 48.968
Karatay 253.745 257.639 263.071 271.435 275.987 286.355 295.332
Kulu 47.833 50.935 55.582 55.573 50.525 51.314 50.675
Meram 304.570 309.276 314.421 321.058 326.444 333.988 340.817
Sarayönü 28.719 30.209 28.587 27.433 26.923 27.059 26.355
Selçuklu 472.436 487.899 508.102 529.514 552.110 565.093 584.644
Seydişehir 64.143 64.344 64.294 64.088 63.639 63.628 63.773
Taşkent 8.297 7.879 7.734 7.753 6.967 7.094 6.620
Tuzlukçu 8.185 7.904 7.663 7.477 7.199 7.111 6.890
Yalıhüyük 1.869 1.882 1.731 2.029 1.787 1.830 1.666
Yunak 28.629 28.269 27.528 26.653 25.605 24.919 23.956
Toplam 1.969.868 1.992.675 2.013.845 2.038.555 2.052.281 2.079.225 2.108.808