Akören
24 June 2015
Ahırlı
24 June 2015

Akşehir

977km2

Yüzölçümü

94232

Nüfusu

36359

Kırsal Nüfus

995m.

Rakım

 • The date of establishment of the district as a settlement unit is not certain. It has a long history as old as Anatolia. The Hittites (B.C.1800-1200), the peoples of Phrygia, Lydia, Rome and the Byzantine settled here, in 1447, it was conquered by the Ottomans. In 1868 it became a district and in 1854 a municipality. Akşehir has an important place in the National Liberation War. On November 18, 1921, Headquarters of Western Front was transferred to Akşehir, preparatory work of 9,5 months were carried out here. The building where the preparatory works were done and which Atatürk used himself is still used as the Atatürk Museum. The Great Offensive, which started on August 26, 1922, ended on August 30 with Turkish victory. Today’s museum was used between 1905 and 1906, as the municipal building and later it was used as the Headquarters of the Western Front between November 22, 1921 and August 24, 1922. The repaired lower floor constructed in 1975 was opened for visits. Thus ethnographic works (goods used by Atatürk) are displayed on the first floor; while the upper floor is the Western Front headquarters (the study rooms of Atatürk, Ismet Pasha, Asım Gündüz and their assistants). Akşehir is known in the whole world with Nasreddin Hodja. International and national celebrations and festivals are held to celebrate the memory of famous thinker and humorist Nasreddin Hodja who lived in Aksehir until 1284. The district is located on a flat plain on the outskirts of the Sultan Mountains in the west. It is bordered by Tuzlukçu to the north, Ilgin districts to the east, and Isparta to the south. Akşehir Lake is in the north of the province. Along with the continental climate in general, there are influences of Western Anatolian climate. The building in which the preparations for the War of Independence were made and Atatürk worked is still used as a museum in Akşehir. In the district there are monuments of the tomb of Nasreddin Hodja, Taş Medrese, and some other monuments of Seljuk period.

 

Akşehir' de Gezilecek Yerler

 • Date
  Monday October 19th, 2015
  Mevlana dergahına kapılanıp onun aşk potasından nasip alan velilerden birisi de Seyyid Mahmut Hayrani’dir. Mesut Paşa’nın oğlu olan Hayrani, Harran’dan Anadolu’ya göçmüş ve Konya’ya gelip yerleşmiştir. Bir süre Hazreti Mevlana’nın yanında kalmış, onun hizmetinde bulunmuş ve ondan feyz almıştır. S. Mahmud Hayrani, daha sonra, Akşehir’e giderek inzivaya çekilmek istemişse de kapıldığı ilahi aşkın tesiriyle cezbeye tutularak dağlara düşmüş, bir süre dolaştıktan sonra, meczup bir halde Akşehir’e dönmüştür.
 • Date
  Monday October 19th, 2015
  İmaret Camii, Akşehir'deki tek Osmanlı camisidir. Hasan Paşa tarafından 1510 yılında inşa ettirilmiştir.
 • Date
  Tuesday June 23rd, 2015
  Konya ilinin kuzey batısında Konya-Afyonkarahisar il sınırında yer alır. Suyu tatlıdır. Tektonik olaylarla meydana gelmiştir. Su ürünleri açsından ekonomik değer gösterir. Sulama suyu olarak kullanılmakta olup kamış üretimide yapılmaktadır.
 • Date
  Monday June 22nd, 2015
  Tarih boyunca hep bir yerleşim merkezi olan Akşehir'in ilk yerleşim bulgularına, bölgede yapılan yüzey araştırmaları sonucunda, Neolitik Dönemde rastlanmaktadır.

Akşehir' den Kareler