• Date
  Monday June 22nd, 2015
  Eser, Sırçalı Medrese Sokak’ta, Alâeddin Cami’nin güney doğusunda yer alır. Anadolu Selçuklu Hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev II devrinde Bedreddin Muslih tarafından M.1242–1243 yılında yaptırılmıştır.
 • Date
  Monday June 22nd, 2015
  Konya'nın köklü ailelerinden A.R. İzzet KOYUNOĞLU, Topraklık mahallesindeki evinde yıllarca toplamış olduğu tarihi eserlere özel bir müze ve kitaplık kurmuştur. Daha sonra kurmuş olduğu müze ve kitaplığı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlanmıştır.
 • Date
  Monday June 22nd, 2015
  Dört fil ayağı sütun üzerine bir Selçuklu şaheseridir. Kubbeyi hadranın dıştan 16 dilimli bir külahı vardır. Külahla silindir gövdenin birleştiği yerde Ayet-el Kürsi yazılıdır. Kubbe muhtelif motifler süs ve kufi ayetlerle bezenmiştir.
 • Date
  Monday June 22nd, 2015
  Eser, Ankara Caddesi’nde Rektörlük Binası’nın güney batısında yer alır. Medrese II. İzzeddin Keykavus ‘un veziri olan Mir Celalettin ismi ile tanınan Karatay bin Abdullah tarafından M. 1251 yılında inşa ettirilmiştir. Yapım malzemesi düzgün kesme ve moloz taş ile tuğladır.
 • Date
  Monday June 22nd, 2015
  Alaaddin camiinin batısında Selçuklu veziri Sahib Ata Fahreddin Ali tarafından hadis ilmi okutulmak üzere 1254’de kurulan İnce Minare Medresesi bulunur.
 • Date
  Monday June 22nd, 2015
  İlkin eğitim amaçlı olarak inşa edilen bina 1975 yılında Etnografya Müzesi olarak hizmete açılmıştır. Üç katlı binanın bodrum katında fotoğrafhane, arşiv, ayniyat ve etütlük eser depoları, kaloriferhane ile halen çalışmaları devam etmekte olan 1998 yılı içerisinde açılması planlanan halı-kilim seksiyonu bulunmaktadır.
 • Date
  Monday June 22nd, 2015
  1968 yılında kurulan Ereğli Müzesi'nde 8096 adet kültür varlığı sergilenmektedir. Yıllık ortalama ziyaretçi sayısı 10900'dür. Müze; geniş bir açık teşhire sahip olmasına karşın bir salonda kapalı teşhir yapılmaktadır.
 • Date
  Monday June 22nd, 2015
  Atatürk caddesinde yer alan yapı 1912 yılında yapılmıştır. Bina XX. yüzyıl ulusal mimari örneklerinden olup 1928 yılında Konyalılar tarafından Atatürk'e bağışlanmıştır. 1954 yılında Müze olarak açılmıştır.
 • Date
  Monday June 22nd, 2015
  Konya Arkeolojik Müzesi, 1901 yılında Karma Orta Okulu’nda açılmıştır. Daha sonra 1927 yılında Mevlana Müzesi’ne 1953 yılında İplikçi Camii'ne taşınmıştır. 1962 yılında ise bugünkü müze binası kurularak hizmete girmiştir.
 • Date
  Monday June 22nd, 2015
  Tarih boyunca hep bir yerleşim merkezi olan Akşehir'in ilk yerleşim bulgularına, bölgede yapılan yüzey araştırmaları sonucunda, Neolitik Dönemde rastlanmaktadır.