• Date
    Sille, Anadolu uygarlıkları için özel bir anlam taşıyan ve tarihte kültürlerin bir arada yaşadığı ve erken Hıristiyanlık döneminin önemli bir merkezidir.
  • Date
    Eser, Özay Sokak’ta yer almaktadır. Yapı M. 9–11. yüzyıl Orta Bizans dönemine tarihlendirilir. Mabet, Sille’nin yumuşak kayasına oyulmuş ve sonra sertleşerek asırların her çeşit ihmal ve tahribine rağmen günümüze kadar gelmiştir.
  • Date
    Eser, Mimar Muzaffer Caddesi’nde, Alâeddin Tepesi’nin güney doğusunda yer alır. Yapım tarihi M. 1910 yılıdır. Yapım malzemesi kesme düzgün Sille taşıdır.