• Date
    Monday June 15th, 2015
    Yazır Huzur Bahçeleri Yazır Mahallesi içerisinde değerlendirilmekte olup Toplam Alanı; 231.942 m² dir. Yazır Huzur Bahçeleri, 7.000 m² lik bir regreaktif alandan ve 942 adet parselden oluşmaktadır. Ayrıca parsellerin yanında 6 adet toplam alanı 31.151,99 m² olan yeşil alanlar mevcuttur. 2006 yılı içerisinde aydınlatma sistemi ve sesli anons sistemi kurulmuştur.
  • Date
    Monday June 15th, 2015
    Kayacık Huzur Bahçeleri Selçuklu ilçesi Kayacık mahallesinde yer almaktadır. Ankara yolu üzerin de bulunan huzur bahçeleri şehir hayatının stresli ortamından kurtulmak ve toprakla bütünleşmek için en güzel mekânlardan biridir.